Aanmelding huidig schooljaar 2023-2024

Voor de groepen 1, 2, 5, 6 en 7 zijn er meer dossiers aangemeld dan we kunnen opstarten. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd dus hiervoor kunnen wij geen nieuwe dossiers aannemen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in groep 3, 4 en 8. Indien uw kind voor deze groep in aanmerking komt, kunt u het dossier nog aanleveren middels de interesselijst en aanvullende documentatie. Let op; u krijgt altijd een mail met bevestiging van het compleet indienen van het dossier. Het dossier is dan goed binnen gekomen, maar staat op een tijdelijke wachtlijst; het kan zijn dat er op dat moment al andere dossiers bekeken worden. De plaatsingsprocedure en het wettelijke plaatsingsbesluit binnen 6 tot 10 weken gaan pas in als LKO De Musketier het dossier in behandeling kan gaan nemen en er gestart wordt met de plaatsingsprocedure.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

LKO De Musketier vindt het belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken of dit de school is waarin de ontwikkeling van de aangemelde leerling gerealiseerd kan worden. Tevens vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de procedure rond de plaatsingsprocedure zodat ouder(s), verzorger(s)e en betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten. Ook geeft het tijdig de gelegenheid om te zoeken naar alternatieven wanneer plaatsing niet mogelijk is. Hieronder wordt omschreven hoe dit verloopt.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure ziet er als volgt uit:

 • Het dossier wordt bestudeerd.
 • Er vindt een observatie plaats op de huidige school/in de huidige setting. Deze observatie wordt afgestemd met de stamschool/setting.
 • Indien er meer informatie nodig is, vindt er een informatief gesprek plaats met ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens de aanmeldingsprocedure zal onderzocht worden of de leerling voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van LKO De Musketier zoals beschreven in bijlage I. Om te kunnen bepalen of LKO De Musketier een passende onderwijsplek kan bieden (zie SOP) is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en de stamschool de volgende documenten en meest recente informatie aanleveren.

Verplicht aan te leveren documenten:

 • Interesseformulier LKO De Musketier 2023-2024
 • Kopie voor- en achterkant ID-bewijs of zorgpas kind
 • OPP of groeidocument
 • Gespreksnotities of notulen van IHI/MDO
 • Didactische gegevens (methode onafhankelijke en afhankelijke toetsen)

Aan te leveren documenten, indien aanwezig:

 • Logopedie verslag
 • Dyslexieverklaring
 • Ondertekend diagnoseverslag
 • Recente behandel- en hulpverleningsverslagen (van de afgelopen 2 jaar)
 • Verslag intelligentieonderzoek
 • Toelaatbaarheidsverklaring cluster IV (TLV is afhankelijk van het betrokken samenwerkingsverband, neem hierover contact met hen op wat de procedure is. Als er sprake is van een stamschool, zal de TLV door hen worden aangevraagd. Bij leerlingen die niet vanuit een basisschool worden aangemeld, verzorgd LKO De Musketier de aanvraag voor de TLV)

Het dossier kan pas op de interesselijst geplaats worden indien bovenstaande documenten zijn aangeleverd. Indien dit niet compleet is, wordt het dossier nog niet op de interesselijst geplaatst. U ontvangt een bericht van de commissie voor de begeleiding wanneer er gestart kan worden met de plaatingsprocedure.

Na afloop van de aanmeldingsprocedure neemt de Commissie voor de Begeleiding een plaatsingsbesluit. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier telefonisch van op de hoogte gebracht. Bij een positief bericht zal de aangemelde leerling worden ingeschreven op LKO De Musketier. Om ingeschreven te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal onderwijs cluster IV noodzakelijk en voorwaardelijk.

Bij een negatief plaatsingsbesluit worden ouder(s)/verzorger(s) ook telefonisch op de hoogte gesteld. LKO De Musketier zal vanuit de zorgplicht (zie bijlage II) een adviserende rol innemen om ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen in het zoeken naar een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun zoon/dochter.

Bijlage I: plaatsingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op LKO De Musketier worden een aantal plaatsingsvoorwaarden gehanteerd:

 • De leerling is in staat klassikaal onderwijs te volgen in een schoolse setting;
 • De leerling is in staat zich aan te laten sturen in een groepssetting (12 leerlingen);
 • De onderwijsbehoeften van de leerling sluiten aan bij de ondersteuning die vanuit LKO De Musketier geboden wordt zoals beschreven in het schoolondersteuningsprofiel 2023-2027;
 • De leerling heeft een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs.

Bijlage II: zorgplicht

Wanneer er meer geïnteresseerde leerlingen op de interesselijst staan dan beschikbare plaatsen voor schooljaar 2023-2024 dan laat LKO De Musketier dat tijdig aan ouders weten. LKO De Musketier denkt hierbij graag mee over mogelijke alternatieven. De zorgplicht blijft in deze gevallen belegd bij de stamschool.

Wanneer LKO De Musketier na het afronden van de aanmeldingsprocedure tot een negatief plaatsingsbesluit komt, zal samen met ouder(s)/verzorger(s) gezocht worden naar een alternatieve onderwijs- of zorgsetting die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In deze situatie is er sprake van een gezamenlijke zorgplicht met LKO De Musketier en de stamschool.

Bijlage III: wachtlijst

Voor de geïnteresseerde leerlingen op de interesselijst die niet in aanmerking komen voor de plaatsingsprocedure wordt geen wachtlijst gehanteerd. Het dossier wordt bewaard tot de zomervakantie en zal na augustus worden verwijderd in verband met de AVG-wetgeving. Zij kunnen hun interesse opnieuw kenbaar maken voor het volgende schooljaar. De data en wijze waarop dat kan gebeuren worden tijdig kenbaar gemaakt op de website.

Een uitzondering hierop vormen leerlingen vanuit LKO ESB Curium-LUMC Leiden. Deze leerlingen komen altijd in de aanmeldingsprocedure. Mochten zij plaatsbaar zijn op LKO De Musketier en er is geen plaats, komen zij op een wachtlijst en is er sprake van voorrang bij plaatsing. Mochten ouder(s)/verzorger(s) en instanties in de tussentijd een andere onderwijsvoorziening vinden, die redelijkerwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerling, wordt deze leerling van de wachtlijst afgehaald. De normale procedure geldt dan weer.

Bijlage IV: overzicht aantal beschikbare plaatsen

Schooljaar 2021-2022

Voor schooljaar 2021-2022 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2021 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

9

2

Groep 3 (geel)

7

4

Groep 4 (oranje)

3

2

Groep 5 (rood)

1

1

Groep 6 (wit)

5

4

Groep 7 (blauw)

3

2

Groep 8 (groen)

3

3

Praktijkgroep (paars)

2

2

Schooljaar 2022-2023

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de volgende plaatsen beschikbaar gekomen en deze plaatsen zijn naar aanleiding van de aanmeldingsprocedure in 2022 ingevuld.

Groep

Aantal plaatsen beschikbaar

Aantal plaatsen ingevuld

Groep 1 & 2 (regenboog)

3

3

Groep 3 (geel)

9

4

Groep 4 (oranje)

3

3

Groep 5 (rood)

2

2

Groep 6 (wit)

3

1

Groep 7 (blauw)

0

0

Groep 8 (groen)

3

1

Praktijkgroep (paars)

3

3