Nieuwe ouders

Komt uw kind in aanmerking voor een plaats op Leo Kanner De Musketier, dan is het belangrijk dat u weet hoe de aanmelding en plaatsing gaat. Van onze kant vinden wij het heel belangrijk dat we uw kind goed kunnen ondersteunen en zoveel mogelijk kansen kunnen geven om zich te ontwikkelen. Dat vraagt erom dat wij inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw kind zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte.

Lees meer