01 - 04 - 2021

De Musketier neemt digitale portfolio's in gebruik

Al meer dan een jaar spant een speciale werkgroep op De Musketier zich in om leerlingen op een structurele manier 'meer eigenaarschap' te geven over hun ontwikkeling. Het eerste resultaat, een digitaal portfolio, werd op 1 april gelanceerd.

'Leerlingen meer eigenaarschap geven over hun ontwikkeling', dat was de opdracht die De Musketier zichzelf in 2019 gaf. Een portfolio is daarvoor een goed instrument. De werkgroep die zich hierop stortte verkende diverse mogelijkheden, waaronder ook digitale portfolio's. De keuze viel op het product van MijnRapportfolio, een online portfolio met veel verschillende mogelijkheden.

Gefaseerd

Om ouders, leerlingen en leerkrachten niet te overladen met de vele mogelijkheden, wordt het portfolio gefaseerd in gebruik genomen. Aan het eind van 2020 begonnen de leerlingen en leerkrachten achter de schermen de eerste onderdelen in te vullen. Ondertussen bereidde de commissie de tweede fase voor: het oude, papieren rapport aanpassen en opnemen in het digitaal portfolio.

In gebruik nemen

In februari zou het rapport aan de kinderen worden meegegeven. Een mooi moment om het digitale portfolio, inclusief het digitaal rapport, officieel in gebruik te nemen. Door de Coronacrisis moest dit moment worden uitgesteld, maar op 1 april was het alsnog zover. Ouders en leerlingen kunnen vanaf nu inloggen. De leerlingen kunnen daarmee hun eigen portfolio bekijken en aanvullen. Ouders kunnen het rapportfolio van hun kind bekijken via een eigen inlogcode. In de komende tijd worden steeds meer onderdelen stap voor stap in gebruik genomen.

Presentaties

Zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw is een presentatie gemaakt om MijnRapportfolio te introduceren. De beide presentaties zijn online te bekijken via deze website.