28 - 09 - 2020

Een andere start van het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen, en op veel fronten ging dat anders dan we gewend waren.

Door de Corona-maatregelen konden we dit jaar geen startgesprekken houden en moesten we de algemene informatieavond eveneens op een andere manier vormgeven. Mede dankzij het begrip en de medewerking van de ouders lukt het tot nu toe goed om met de lastige situatie om te gaan. Via teams of telefonisch is er toch even een kennismaking geweest met veel ouders en van veel leerlingen was er, zoals gevraagd, één ouder aanwezig op de algemene ouderavond. Op het plein zien we dat ouders er bewust aan denken om buiten het plein te blijven en afstand te houden van elkaar.

Ook los van Corona blijven we als school in ontwikkeling. We hebben de eerste studiedag achter de rug, waarin we ons hebben verdiept in Traumasensitief Lesgeven en we hebben een frisse, vernieuwende start gemaakt met PBS.

Verder is de website grondig herschreven en geactualiseerd en dat heeft ook direct een mooi concreet resultaat opgeleverd. Op de pagina over de MR hebben we een vacature geplaatst voor een ouder-lid in de MR namens De Musketier. De vacature stond nog geen week op de site, toen zich al een ouder meldde. Daar zijn we heel erg blij mee.

Tenslotte gaan we dit jaar starten met digitale portfolio's voor alle leerlingen. Over wat dit precies inhoud en hoe het wordt vormgegeven worden ouders in de loop van dit jaar geïnformeerd.