19 - 04 - 2021

Groep Paars in de krant

Groep Paars had vorige week de eerste schooltuinles na de winter. Althans, na de winter? Die eerste les, op maandag 12 april, voelde met hagel en natte sneeuw meer als een winter- dan als een lentedag. Reden voor Streekblad Zoetermeer om een foto te plaatsen van de les op de pagina 'Beeld van een week in Zoetermeer'.