24 - 04 - 2020

Opening De Musketier maandag 11 mei

Betreft opening van De Musketier op maandag 11 mei 2020

Betreft: Opening scholen op maandag 11 mei 2020

T.a.v. de ouders en/of verzorgers

Zoetermeer, 24 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Dinsdagavond 21 april jl. heeft minister-president Mark Rutte in een persconferentie aangekondigd dat de leerlingen in het speciaal onderwijs op 11 mei aanstaande weer volledig naar school gaan.

In deze brief informeren wij u over de gevolgen van deze maatregelen voor u en uw zoon of dochter op de Musketier.

Wat betekent de 1,5-meter-samenleving op de Musketier?

Ouders en chauffeurs mogen het schoolgebouw niet betreden. Uw kind kunt u brengen tot op het schoolplein; medewerkers brengen uw kind naar de klas. Medewerkers krijgen als richtlijn mee dat zij op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven en zoveel mogelijk op die afstand van leerlingen. De kans dat kinderen de besmetting doorgeven aan volwassenen is echter erg klein. Leerlingen hoeven t.o.v. elkaar geen anderhalve meter afstand te houden. Toch laten wij klassen apart van elkaar de school betreden en ook de school weer verlaten.

Vanaf 8.10 uur gaan de schooldeuren open en mogen de leerlingen binnen komen.

De hoofingang : groep groen, blauw en rood.

De onderbouwingang; groep regenboog, geel en oranje

De gymzaalingang (bij de fietsenstalling); groep paars en wit

Bij deze deuren staat altijd iemand van de school om uw kind op te vangen.

De leerkrachten zijn tijdens het vertrekken van leerlingen zoveel mogelijk op het plein aanwezig en zorgen ervoor dat leerlingen zo snel mogelijk naar huis/ taxi gaan.

Wij willen u vragen als ouders om niet te lang te blijven hangen op het schoolplein.

Ouders staan te wachten buiten de hekken dichtbij de ingang die u kind gebruikt.

Om zoveel mogelijk spreiding te creëren vertrekken de klassen als volgt:

13.50 uur: groep regenboog (onderbouwingang), rood (hoofdingang) en wit (gymzaalingang)

13.55 uur: groep geel (onderbouwingang) en groen (hoofdingang)

14.00 uur : groep oranje (onderbouwingang), paars (gymzaalingang) en blauw (hoofdingang)

Kinderen die met de taxi komen nemen de hoofdingang.

Er zijn enkele collega’s die in de risicogroep vallen en daarom in overleg met ons niet naar school mogen komen.

Voor groep geel kan juf Marieke hierdoor niet naar school komen. Op maandag en dinsdag doen juf Suzanne en Juf Maaike de groep samen.

Ook juf Petra O valt in de risicogroep .Groep Blauw zal op donderdag en vrijdag voorlopig nog om deze reden thuis onderwijs blijven volgen.

Ziekte van leerkracht of ondersteuner?

De kans dat een klas thuis moet blijven omdat de leerkracht en/of ondersteuner ziek of verkouden is, is groter dan normaal. We proberen zoveel mogelijk de veiligheid van de vertrouwde mensen voor de klas te garanderen, dit kan dus betekenen dat een klas toch weer over zal moeten gaan op afstand onderwijs. Wij proberen u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over te informeren.

Zo min mogelijk volwassenen in een lokaal.

Omdat wij relatief kleine klassen hebben en we ons aan de RIVM maatregelen willen houden, kunnen er in de klas niet meer dan 2 volwassenen aanwezig zijn, de leerlingen die een shadow/buddy hebben, werken op die momenten niet in de klas. De gedragswetenschapper verbonden aan de klas van uw kind zal met u bespreken en overleggen wat de beste oplossing hiervoor is.

Gaan de gym- rots en water en kooklessen weer door?

De eerste twee weken hebben we ervoor gekozen om deze lessen niet door te laten gaan omdat daar relatief meer fysiek contact is en het risico van boze en gefrustreerde leerlingen groter is. In plaats daarvan krijgen alle klassen een half uur per dag extra buitenspelen op een veld vlakbij school. Dit onder begeleiding van de vakleerkrachten. Dit doen we omdat veel van de leerlingen weinig buiten zijn geweest, voor de groepsvorming en extra beweging.

Wat geldt voor leerlingen en medewerkers met symptomen?

Indien uw kind symptomen heeft als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging of koorts, mag hij of zij niet naar school. Bij het constateren hiervan op school zullen wij u direct verzoeken uw kind op te komen halen en zullen wij uw kind isoleren van de andere kinderen tot hij of zij is opgehaald. Indien uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar school.

Kan ik nu weer een oudergesprek op school voeren?

Nee, dit doen wij nog niet; ook niet op 1,5 meter afstand. Ouders en andere volwassenen dan de professionele medewerkers houden wij zoveel mogelijk op fysieke afstand om besmetting te voorkomen. Contact kan uiteraard wel via telefoon of digitale middelen. In geval van nood of wanneer u kind moet ophalen mag u de school uiteraard betreden en plaatsnemen in de aula.

Neemt de school extra hygiënische en beschermende maatregelen?

Ja, er zullen extra schoonmaakrondes gedaan worden en medewerkers krijgen instructie over extra hygiënische handelingen. Tijdens de meivakantie zal er een extra desinfectie schoonmaak zijn en bij de 3 ingangen van de school staat desinfecterende zeep, iedereen moet dit gebruiken bij binnenkomst van de school.

Gaat het leerlingenvervoer weer normaal plaatsvinden?

Ja, de taxibedrijven zullen zich aan de richtlijnen houden zoals voorgeschreven door de overheid. De afstandsregel van 1,5 meter geldt niet bij leerlingenvervoer.

Zijn er verandering in de jaarkalender?

Tot de zomervakantie vinden er geen schoolactiviteiten buiten het schoolcomplex plaats. De schoolreis kan dan ook helaas niet doorgaan. Later volgt een besluit over de schoolverlatersactiviteiten. De studiedag van 20 mei zal wel doorgaan. Uw kind heeft dan geen onderwijs en wordt niet verwacht op de Musketier.

Worden de medewerkers van school getest?

Ja, zodra zij klachten hebben, gaat er op een zelfde wijze als in de zorg, getest worden.

Krijgen de leerlingen die thuisblijven afstandsonderwijs?

Mocht u het geen prettige gedachte vinden om u kind vanaf 11 mei weer naar school te laten gaan dan wil ik u vragen mij hierover te mailen of te bellen. (p.vandenoever@leokanner.nl of tel 06 21369223) Wij hopen uiteraard iedereen maandag 11 mei weer te zien maar respecteren uw mening in deze. Als school kunnen wij echter niet hetzelfde onderwijs aanbieden als de afgelopen periode. Per individu zal er dan gekeken worden wat wij aan schoolwerk kunnen aanleveren.

Wij hopen dat wij u met deze brief voldoende informatie heb gegeven hoe wij als school omgaan met de Corona maatregelen.

Mocht deze brief nog vragen opleveren schroom dan niet om hierover met ons contact te zoeken. U kunt hiervoor mailen met Eline Wildeman adjunct directeur (e.wildeman@leokanner.nl) of met mij p.vandenoever@leokanner.nl.

Wij willen u bedanken voor de begeleiding van het onderwijs de afgelopen periode en u een hele fijne vakantie toe wensen.

Vriendelijke groet,

Eline Wildeman en Peter van den Oever