05 - 11 - 2021

PBS gemoderniseerd

Al enkele jaren werkt De Musketier met de methodiek van PBS (Positive Behaviour Support). Daarmee leren de leerlingen op een positieve wijze de schoolregels. Dit jaar heeft het team alles wat bij PBS hoort een flinke update gegeven. Na de herfstvakantie zijn we met PBS '2.0' gestart.

Anne en Robin

De PBS-posters die door de hele school hingen zijn vervangen door modernere posters die beter aansluiten bij de schoolregels of gedragsverwachtingen. Iedere ruimte heeft nu een poster hangen die past bij de regels voor die specifieke ruimte. Op de poster staat een foto van de ruimte (bijvoorbeeld het klaslokaal, de gymzaal of de aula) met twee animatiefiguurtjes: Anne en Robin. Anne en Robin verwoorden en verbeelden de gedragsverwachtingen die gelden voor die ruimte.

Elke week wordt er speciaal aandacht gegeven aan de regels voor één specifieke ruimte. Hier wordt een kort lesje over gegeven.

PBS-munten

Ook de PBS-munten zijn vervangen. De oude gele, groene en oranje munten zijn het archief in gegaan. Daarvoor in de plaats zijn blauwe munten gekomen met de afbeelding van Anne op de ene kant en Robin op de andere. De leerlingen kunnen de muntjes verdienen als zij laten zien dat ze zich goed aan de regels kunnen houden die in die week worden geoefend. Ook als een leerling los van die specifieke regels iets goed doet wat hij of zij moeilijk vindt kan een leerling daarmee een muntje verdienen. Als de leerlingen met de klas 60 muntjes hebben verdiend, verdienen ze een klassenbeloning.

Deze week zijn de klassen gestart met de nieuwe posters en de daarbij horende lessen. Het gaat vast en zeker bijdragen aan een nog positievere sfeer op De Musketier!