Ons onderwijs

Wij zijn er voor leerlingen die ernstig worden belemmerd in hun ontwikkeling, omdat ze op een gewone basisschool niet tot leren komen. Daar is het vaak te druk, te onveilig en te onoverzichtelijk. Deze leerlingen worden dan onzeker, voelen zich niet veilig en reageren soms heftig op wat er om hen heen gebeurt. Dat heeft vanzelfsprekend een negatief effect op hun leerprestaties en hun gedrag in de klas.