Portfolio

Sinds het schooljaar 2020-2021 werken we op De Musketier met digitale portfolio's voor de leerlingen. Dit doen we met de faciliteiten van MijnRapportfolio. Kinderen houden zelf hun ontwikkeling bij, met hulp of aanvulling van de leerkrachten en ondersteuners. Daarmee willen we bereiken dat leerlingen meer inzicht en eigenaarschap krijgen in en over hun ontwikkeling. Ouders kunnen de portfolio's inzien via een inlogcode. Het implementeren van Mijn Rapportfolio kost tijd en daarom doen we dit gefaseerd.

Naarmate we langer met MijnRapportfolio werken, gaan we steeds meer onderdelen in gebruik nemen. Het 'Wie ben ik'-gedeelte is sinds de start in gebruik. Ook met het digitale rapport zijn we gestart. Dit wordt nog aangepast en verder ontwikkeld op basis van onze evaluaties.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we ons verdiept in het voeren van goede kindgesprekken. Kindgesprekken zijn een middel om met kinderen te werken aan hun ontwikkeling. De doelen die de leerlingen in de kindgesprekken benoemen, worden in het portfolio opgenomen.

In 2021 hebben de leerlingen in de klas een PowerPointpresentatie bekeken waarmee het portfolio werd geïntroduceerd. De diapresentaties zijn hieronder nog te bekijken. Als uitleg voor de ouders is de presentatie van de Bovenbouw het meest geschikt.

Voor beide presentaties geldt: hij loopt grotendeels automatisch. Als er na een seconde of drie niets gebeurt: druk op de spatiebalk, de linkermuisknop of het pijltje naar rechts.

De link voor de bovenbouwpresentatie:

Diapresentatie Bovenbouw: Groepen Rood, Wit, Paars, Blauw en Groen