Portfolio

In het schooljaar 2020-2021 gaan we op De Musketier starten met digitale portfolio's voor de leerlingen. Dit doen we met de faciliteiten van MijnRapportfolio. Kinderen houden, met hulp of aanvulling van de leerkrachten en ondersteuners, zelf hun ontwikkeling bij. Ouders kunnen de portfolio's inzien via een inlogcode. Daarmee willen we bereiken dat leerlingen meer inzicht en eigenaarschap krijgen in en over hun ontwikkeling.

Tot in het begin van 2021 worden de portfolio's gevuld met foto's, zelfreflecties en andere inhoud. De portfolio's zijn voor ouders nog niet zichtbaar. Ook het rapport gaan we vanaf nu aan het digitaal portfolio toevoegen. Als de portfolio's voldoende vulling hebben sturen we alle ouders een code, zodat zij het portfolio van hun kind kunnen bewonderen.

De leerlingen krijgen in de klas een PowerPointpresentatie te zien om het portfolio te introduceren. Als de klas de presentatie heeft bekeken, geven de leerkrachten dit door een aan de ouders, met de link naar deze pagina. Hieronder kunt u de diapresentaties zien die wij met de leerlingen hebben bekeken. Als uitleg voor de ouders is de presentatie van de Bovenbouw het meest geschikt.

Voor beide presentaties geldt: hij loopt grotendeels automatisch. Als er na een seconde of drie niets gebeurt druk je op de spatiebalk, de linkermuisknop of het pijltje naar rechts.

De link voor de bovenbouwpresentatie:

Diapresentatie Bovenbouw: Groepen Rood, Wit, Paars, Blauw en Groen