Klankbordgroep en Ouderraad

Op veel scholen zijn de ouderraad en de klankbordgroep (of MR) gesplitst. Omdat De Musketier een kleinere school is, vullen de ouders van de Klankbordgroep ook de rol van de ouderraad in.

Klankbordgroep

Zes ouders van leerlingen van De Musketier vormen de Klankbordgroep, samen met een teamlid en de directeur. Zij zijn sparringpartner voor de locatiedirectie over de gang van zaken op de school. Zij denken en kijken mee bij zaken als het ontwikkelen van de schoolgids, de jaarkalender, het meerjarenplan of de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast bespreekt de Klankbordgroep ook ideeën of problemen die hen vanuit ouders ter ore komen.

Ouderraadtaken

De rol van een ouderraad is het mede-organiseren en/of uitvoeren van schoolbrede activiteiten. Daarbij valt te denken aan de Koningsspelen, het bezoek van Sinterklaas, het kerstdiner of het paasontbijt op De Musketier, maar ook het versieren van de school bij feesten of het bieden van een helpende hand als de schoolfotograaf komt.

Contact

In de Schoolgids 2020-2021 staat uit welke leden de Klankbordgroep bestaat. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u contact met hen opnemen, of mailen naar het algemene e-mailadres van de klankbordgroep: klankbordgroepmusketier@leokanner.nl.

Per klas zijn WhatsApp-groepen opgestart. Daarin communiceert de ouderraad onder andere als er hulp van ouders nodig is, bijvoorbeeld wanneer een activiteit plaatsvindt.