Medezeggenschapsraad

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een Medezeggenschapsraad, kortweg MR, waarin alle locaties vertegenwoordigd zijn. Namens elke locatie (uitgezonderd de School Zonder Muren) zitten hier een ouder en een leerkracht in.

De MR praat met het bestuur over financiën, beleid, organisatie en andere belangrijke zaken. De MR kan recht hebben om geïnformeerd te worden, advies te geven of in te stemmen. Dit verschilt per situatie. Alle bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Meer informatie over de MR, waaronder de contactgegevens, vindt u in de Schoolgids De Musketier 2023-2024.