Medezeggenschapsraad

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een Medezeggenschapsraad, kortweg MR, waarin alle locaties vertegenwoordigd zijn. Namens elke locatie (uitgezonderd de School Zonder Muren) zitten hier een ouder en een leerkracht in. *

De MR praat met het bestuur over financiën, beleid, organisatie en andere belangrijke zaken. De MR kan recht hebben om geïnformeerd te worden, advies te geven of in te stemmen. Dit verschilt per situatie. Alle bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Meer informatie over de MR, waaronder de contactgegevens, vindt u in de Schoolgids 2020-2021.

* We zijn lang op zoek geweest naar een ouder die namens De Musketier in de MR wil plaatsnemen. Daarom zijn wij erg blij dat zich recent een ouder heeft aangemeld. Mocht ook u geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan de MR, dan kunt u contact opnemen met Patrick Smits: p.smits@leokanner.nl.