Oudercontact

In de loop van het jaar nodigen we ouders meerdere keren op school uit. Soms per individuele leerling, soms per klas, en soms schoolbreed. Daarnaast zijn er verschillende manieren waarmee wij op afstand met ouders contact houden.

Ouders op school

  • We beginnen het schooljaar met individuele startgesprekken. Elke leerling komt met zijn ouder(s) op school en maakt kennis met de leerkracht.
  • In de eerste maand is er een klasseninformatieavond. De leerkracht geeft dan informatie over het voorliggende schooljaar. Deze avond gaat over de klas, en niet over individuele leerlingen.
  • Als een leerling nieuw is op school, wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit wordt met ouders/verzorgers besproken als hun kind ongeveer zes weken op school zit.
  • Halverwege het jaar en aan het eind van het jaar wordt de voortgang van elke leerling besproken aan de hand van zijn of haar OPP. Deze gesprekken duren 20 tot 30 minuten.
  • We organiseren diverse informatieavonden over opvoed- of ontwikkelingsthema's die voor de ouders van onze doelgroep interessant kunnen zijn.
  • Voor de leerlingen die in hun laatste of een-na-laatste jaar zitten, zijn er informatieavonden over de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.
  • Rondom speciale thema's of projecten nodigen we ouders uit om bij activiteiten aanwezig te zijn of eraan mee te doen.

Noot: in verband met regels en beleid rondom COVID19 kunnen bovenstaande contactmomenten in schooljaar 2020/2021 anders worden ingevuld dan hier beschreven. Meer informatie vindt u op de pagina over COVID19.

Contact op afstand

Veel contact met ouders vindt ook op andere manieren plaats. Leerkrachten hebben regelmatig contact per mail, telefonisch of op het plein, als ouders hun kind halen of brengen. Ook maken wij gebruik van Klasbord. Dit is een digitaal platform waarop leerkrachten berichten kunnen plaatsen over de klas. Ouders krijgen elk jaar een nieuwe code van de leerkracht. Deze code geeft uitsluitend toegang tot de Klasbordpagina van de klas van hun eigen kind.

Ook ontvangen ouders per e-mail nieuwsbrieven, oproepen of mededelingen. Deze worden verstuurd door de administratie.