Kwaliteit

Van 'Alleen naar Samen' is de kern van ons onderwijs. Wij geven les op een manier die ruimte geeft voor persoonlijke groei, samen met anderen. Dat doen we vanuit onze kernwaarden Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijk(heid). Dat zijn de voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen. We richten ons op het vergroten van het vertrouwen van de leerling in zichzelf, als onderdeel van een groep en het vertrouwen in het instituut school.

Ons doel is alle leerlingen met plezier naar school te laten gaan zodat ze tot leren kunnen komen. We leren de leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgstappen in de maatschappij. Iedere leerling mag er zijn, heeft zijn/haar eigen (wijs)heid en mag zichzelf zijn. Samen leven en samen leren zijn het uitgangspunt.

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Om de kwaliteit van de school goed te kunnen bewaken werken we met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Om het jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers wat zij van de school vinden. De vragen gaan onder andere over het schoolklimaat, schoolgebouw, les- en werkinhoud, communicatie. Op basis van de antwoorden gaan we aan de slag met verbeteringen. In het andere jaar voeren we een interne audit uit, waarin collega’s van andere locaties een dagje meekijken en ons feedback geven.

Ons doel is alle leerlingen met plezier naar school te laten gaan zodat ze tot leren kunnen komen