Samenwerking

Samenwerking is voor ons heel belangrijk. Dit doen we binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep, binnen het team van De Musketier, met de leerlingen en hun ouders of verzorgers, en met verschillende externe organisaties.

Het team van De Musketier geeft 'samenwerken' op diverse manieren vorm en inhoud. Als onderdeel van de LKO (Leo Kanner Onderwijsgroep) laten we ons informeren en inspireren door collega's van onze eigen school en van de andere scholen. Zo proberen we optimaal gebruik te maken van de ruime hoeveelheid aan kennis, vaardigheden en kwaliteiten die binnen de LKO aanwezig is.

Onze schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders die met vragen worstelen over hun kind of de situatie in het gezin. Ook kan zij ouders op weg helpen bij het zoeken naar ondersteuning of begeleiding.

De leerkrachten en ondersteuners hebben regelmatig telefonisch contact en mailcontact met ouders. Op Klasbord kunnen leerkrachten berichten plaatsen die alleen voor de ouders van die klas zichtbaar zijn. Ook zijn ouders actief bij het organiseren van activiteiten voor een klas of voor de school, en in een klankbordgroep. Zo betrekken we ouders en/of opvoeders actief bij ons onderwijs. Meer informatie vindt u op de pagina over Oudercontact.

Externe organisaties

Verschillende organisaties kunnen betrokken zijn bij de zorg voor en begeleiding van een kind of een gezin. Leerkrachten, schoolmaatschappelijk werker, gedragswetenschapper en andere betrokkenen van De Musketier houden contact met hen en sluiten aan bij overleggen. Een goede samenwerking is vaak essentieel om kinderen en ouders optimaal te kunnen helpen.

De Drie Ballonnen is een naschoolse opvang, die buiten schooltijden gebruikmaakt van een deel van het schoolgebouw. De Drie Ballonnen richt zich op dezelfde doelgroep als De Musketier. Enkele medewerkers die vanaf kwart over twee de kinderen opvangen bij De Drie Ballonnen werken bovendien ook als ondersteuner op De Musketier. Daarmee is De Drie Ballonnen voor verschillende leerlingen een goede en veilige plek buiten de schooluren. Meer informatie is te vinden op de website van De Drie Ballonnen: https://drieballonnen.nl/locaties/de-musketier/.

De Buitenwereld is een organisatie die individuele begeleiding biedt aan kinderen met extra begeleidingsbehoefte. Enkele van onze leerlingen krijgen begeleiding onder schooltijd of gaan naar de naschoolse opvang van De Buitenwereld.

Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek in Zoetermeer waar kinderen en jongeren komen die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling en die tijdelijk niet naar school kunnen. In een groene en ruimtelijke omgeving bieden ze activiteiten, gericht op ontwikkeling en ontspanning. De leerlingen krijgen afhankelijk van hun mogelijkheden onderwijs aangeboden. De Musketier ondersteunt de zorgboerderij hierin.

Ook met andere vormen van hulpverlening werkt De Musketier samen, zoals logopedie, fysiotherapie en de GGZ-instanties. De schoolmaatschappelijk werker en de gedragswetenschappers kunnen helpen om de best passende ondersteuning te vinden.