Samenwerking

Samenwerking is voor ons heel belangrijk. Dit doen we binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep, binnen het team van De Musketier, met de leerlingen en hun ouders of verzorgers, en met verschillende externe organisaties.

Het team van De Musketier geeft 'samenwerken' op diverse manieren vorm en inhoud. Als onderdeel van de LKO (Leo Kanner Onderwijsgroep) laten we ons informeren en inspireren door collega's van onze eigen school en van de andere scholen. Zo proberen we optimaal gebruik te maken van de ruime hoeveelheid aan kennis, vaardigheden en kwaliteiten die binnen de LKO aanwezig is.

Onze schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders die met vragen worstelen over hun kind of de situatie in het gezin. Ook kan zij ouders op weg helpen bij het zoeken naar ondersteuning of begeleiding.

De leerkrachten en ondersteuners hebben regelmatig telefonisch contact en mailcontact met ouders. Op Parro kunnen leerkrachten berichten plaatsen die alleen voor de ouders van die klas zichtbaar zijn. Ook zijn ouders actief bij het organiseren van activiteiten voor een klas of voor de school, en in een klankbordgroep. Zo betrekken we ouders en/of opvoeders actief bij ons onderwijs. Meer informatie vindt u op de pagina over Oudercontact.

Externe organisaties

Verschillende organisaties kunnen betrokken zijn bij de zorg voor en begeleiding van een kind of een gezin. Leerkrachten, schoolmaatschappelijk werker, gedragswetenschapper en andere betrokkenen van De Musketier houden contact met hen en sluiten aan bij overleggen. Een goede samenwerking is vaak essentieel om kinderen en ouders optimaal te kunnen helpen. Enkele organisaties kunnen daarom ook gedeeltelijk van ons schoolgebouw gebruik maken.

SWV Zoetermeer is het samenwerkingsverband waar De Musketier deel van uitmaakt. Samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek hebben. Meer informatie is te vinden op de pagina Samenwerkingsverband & Passend Onderwijs.

Junis Kinderopvang is een naschoolse opvang, die buiten schooltijden gebruikmaakt van een deel van het schoolgebouw. Junis richt zich op dezelfde doelgroep als De Musketier. Twee mederwerkers die vanaf kwart over twee de kinderen opvangen bij Junis werken bovendien ook als ondersteuner op De Musketier. Daarmee is Junis voor verschillende leerlingen een goede en veilige plek buiten de schooluren. Meer informatie is te vinden op de website van Junis Kinderopvang: https://junis.nl/locaties/de-musketier/.

Gro-up Jeugdhulp is een organisatie die individuele begeleiding biedt aan kinderen met extra begeleidingsbehoefte. Enkele van onze leerlingen krijgen begeleiding onder schooltijd of gaan naar de naschoolse behandelgroep van gro-up. In 2022 is een pilot gestart waarbij medewerkers van gro-up op vaste momenten aanwezig zijn om begeleiding nog sneller te kunnen opstarten. kijk voor meer informatie op www.gro-up.nl/jeugdhulp/.

Ook met andere vormen van hulpverlening werkt De Musketier samen. Onze schoolmaatschappelijk werker en de gedragswetenschappers kunnen helpen om de best passende ondersteuning te vinden, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld logopedie en de GGZ-instanties. Een externe fysiotherapeut maakt op wekelijkse basis van ons schoolgebouw gebruik voor de begeleiding van enkele van onze leerlingen.