Samenwerkingsverband & Passend Onderwijs

Leo Kanner De Musketier is onderdeel van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. Dit is een overkoepelend orgaan waaraan alle scholen van Zoetermeer samenwerken met als doel en opdracht om alle leerlingen binnen de regio een onderwijsplek te bieden die past bij de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerling.

Passend Onderwijs

Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, voor korte of langere tijd, hebben recht op goed onderwijs. De manier waarop dit georganiseerd is, heet 'Passend Onderwijs'.

Als het gaat om passend onderwijs is de school het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de 'zorgplicht passend onderwijs'. Samen met de leerkracht bespreekt u wat uw kind nodig heeft om op school goed te kunnen leren en ontwikkelen. Op school kan extra ondersteuning gegeven worden, bijv. door een gespecialiseerde leerkracht. De intern begeleider en de schooldirecteur ondersteunen de leerkracht, ouders en leerling bij het vinden van de juiste ondersteuning. Hebben ouders en/of de school daarna nog vragen, dan kan het samenwerkingsverband erbij gevraagd worden.

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er Ambulant Begeleiders (AB-ers) en Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO) die mee kunnen denken met school, ouders en hulpverlening om te kijken welke mogelijkheden er voor een leerling zijn binnen de huidige school of op een andere school. Dit kan op aanvraag van school, maar ook van ouders gebeuren.

Ouder- en jeugdsteunpunt SWV Zoetermeer

Het samenwerkingsverband werkt aan de oprichting van een ouder- en jeugdsteunpunt. Bij dit steunpunt vinden ouders en (oudere) leerlingen informatie over de ontwikkelingen en steun bij evt. knelpunten van Passend Onderwijs. SWV’s krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler is het SWV Zoetermeer al gestart via haar website. U vindt de informatie hierover op: Ouders en Jeugd - SWV Zoetermeer.

Contact

U kunt contact opnemen met het SWV via het algemene mailadres: infopo@swvzoetermeer.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met de CPO-ers die betrokken is bij de school van uw kind. Voor De Musketier zijn dat:

Mirjam Plug: mplug@swvzoetermeer.nl of 06-29224957

Luzanne Boersma: lboersma@swvzoetermeer.nl of 06-82583075

Meer informatie over de 'zorgplicht passend onderwijs', het Samenwerkingsverband Zoetermeer is te vinden op de website www.swvzoetermeer.nl.