Voor ouders

Ons succes met de leerlingen staat of valt met de betrokkenheid van de ouders. Als uw kind bij ons op school zit, hebben we dan ook regelmatig contact. U wilt natuurlijk weten hoe het gaat en wij vertellen u daar graag over. We zien ook graag dat u meedenkt en meepraat over de ontwikkelingen op Leo Kanner De Musketier. Dat kan via de klankbordgroep, de MR of de ouderraad.