Klankbordgroep

Zes ouders van leerlingen van Leo Kanner De Musketier vormen de klankbordgroep. Zij zijn sparringpartner voor de directeur en de bouwcoördinator over de gang van zaken op de school. Zij denken en kijken mee tijdens het ontwikkelen van de schoolgids, de jaarkalender, het meerjarenplan, de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast bespreekt de klankbordgroep ook ideeën of problemen die zij als ouders ter ore krijgen.