Begeleiding

We begeleiden de kinderen intensief. Daarbij kijken we naar hun gedrag en hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Onze leerkrachten doen dat niet alleen. De onderwijsondersteuners, een onderwijskundig begeleider en een orthopedagoog ondersteunen daarbij. Daarnaast zijn er diverse therapieën voor de leerlingen.

Ze kunnen ook stage lopen binnen de school. Voor extra ondersteuning doen we ook een beroep op vrijwilligers en externe organisaties. Aan het begin van het schooljaar maken we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe en waar naartoe we de leerling begeleiden. Tweemaal per jaar bespreekt een multidisciplinair team, met onder meer de Commissie van Begeleiding, de ontwikkeling van iedere leerling. Tijdens het wekelijks overleg van de Commissie van Begeleiding bekijken we welke ondersteuning nodig is. In overleg met de ouders maken we een plan van aanpak voor die ondersteuning.

Aan het begin van het schooljaar maken we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief.