De lessen

Leo Kanner De Musketier is in de eerste plaats een school. Wij bieden de leerstof die je ook op andere scholen krijgt, maar bij ons in kleinere groepen, met individuele instructie en groepsinstructies. We passen het werk aan de mogelijkheden en talenten van de kinderen aan.

Alle schoolvakken komen bij ons aan de orde, maar indien nodig passen we het tempo, de hoeveelheid en de intensiteit aan. We hebben veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden van onze leerlingen. Op allerlei manieren en in alle lessen werken we daaraan en helpen we ze daarbij. Een kwestie van veel oefenen en veel positieve bevestiging. Het is verweven in alles wat we doen.

Wij bieden de leerstof die je ook op andere scholen krijgt, maar bij ons in kleinere groepen, met individuele instructie en groepsinstructies.