Visie

Elke leerling bij ons op school heeft door haar of zijn problemen een belemmering om onderwijs goed te volgen. Dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk. Wij geven les op een manier die rekening houdt met de problemen die onze leerlingen hebben. Zo zorgen we voor duidelijkheid, veiligheid en structuur. Als leerling weet je waar je aan toe bent.

De behoefte aan zorg verschilt per leerling en daar houden we rekening mee. Wij staan voor een omgeving waarin elke leerling zich gesteund voelt. Daarom werken we met kleine groepen. De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar. Als leerling weet je dus wat er staat te gebeuren en wat er van je wordt verwacht. Bovendien houden we rekening met de behoeften per leerling. We tonen begrip en we benaderen elke leerling positief. Daarin bouwen wij aan het vertrouwen en het zelfvertrouwen van de kinderen. Door dat te versterken kan hun zelfbeeld beter worden. Dat kan dan bijvoorbeeld helpen om in te zien dat ze meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gedrag.

De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar.