Visie

Op De Musketier zitten leerlingen die zich in het reguliere onderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden hen rust, veiligheid, structuur en vertrouwen. Dit vertalen wij elke dag weer in de manier waarop wij onze leerlingen lesgeven, begeleiden en ondersteunen. Ons onderwijsconcept, genaamd 'Van Alleen Naar Samen', is hierop gebaseerd. Dit concept is erop gericht het vertrouwen van de leerling te vergroten in zichzelf als onderdeel van de groep, en in het instituut 'school'. Binnen dit concept willen we leerlingen eigenaarschap geven over hun eigen onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een plek in de maatschappij.

Kernwaarden

Ons onderwijs steunt op drie kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Deze drie kernwaarden zijn essentieel voor kinderen om zich te ontwikkelen. Ze hangen sterk met elkaar samen. Een kind dat zich veilig voelt, vertrouwen ervaart van zijn omgeving en zelf vertrouwen heeft in zijn omgeving, is er klaar voor om verantwoordelijkheid te krijgen en zal ook zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen.

Als school proberen wij deze drie kernwaarden met elkaar in balans te brengen. Daarmee werken we aan een leeromgeving waarin onze leerlingen fouten mogen maken, kansen krijgen, positief worden benaderd, succes ervaren en positieve schoolervaringen opdoen. Dit draagt bij aan een groeiend gevoel van eigenwaarde. Wij geloven erin dat onze leerlingen dan het beste van zichzelf laten zien.

Omdat we het belangrijk vinden om vanuit positiviteit naar de leerlingen, het onderwijs en de school te kijken, maken wij gebruik van de werkwijze van PBS (Positive Behaviour Support). Zo werken wij structureel en planmatig aan een positief schoolklimaat. De werkwijze van PBS wordt op de pagina Begeleiding verder uitgelegd.

De inrichting

De inrichting van het schoolgebouw is vormgegeven met het onderwijsconcept en de behoeften van onze leerlingen als uitgangspunten. De lesruimtes hebben een unieke opzet. De school is verdeeld in vier clusters. Ieder cluster wordt gevormd door twee klassen. Elke klas heeft een eigen, relatief klein klaslokaal waarin de klas instructie krijgt. Aan elk klaslokaal is een 'Stilteruimte' verbonden. Daar kunnen leerlingen werken die behoefte hebben aan een rustige werkplek. Buiten het klaslokaal delen de twee klassen van een cluster een 'Open Ruimte'. Leerlingen uit beide klassen die zelfstandig aan de slag kunnen, werken hier aan een groepstafel. Ook heeft iedere Open Ruimte een kubus. Dit is een vierkant blok, waarin kinderen kunnen werken, spelen of tot rust komen. Op deze manier krijgt 'Van Alleen Naar Samen' heel concreet vorm in de manier waarop wij dagelijks werken.

Ook de materialen die wij gebruiken komen op een eenduidige manier terug in de klassen, stilteruimtes en open ruimtes zoals klokken, time-timers en afsprakenposters. De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar. We gebruiken pictogrammen om onze lessen, dagprogramma’s, regels en afspraken visueel te ondersteunen. Dit hangt samen met de modellen IGDI (lesverloop) en GIP (organisatie) die in alle klassen worden gebruikt. Meer hierover vindt u op de pagina Lessen.

De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar.