Missie & Visie

De Musketier heeft een heldere Missie & Visie opgesteld, gebaseerd op de kernwaarden van waaruit wij willen werken. Deze vindt u op deze pagina en in onze Schoolgids 2023-2024.

Kernwaarden

Ons onderwijs steunt op drie kernwaarden:

  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Deze drie kernwaarden zijn essentieel voor kinderen om zich te ontwikkelen. Ze hangen sterk met elkaar samen. Een kind dat zich veilig voelt, vertrouwen ervaart van zijn omgeving en zelf vertrouwen heeft in zijn omgeving, is er klaar voor om verantwoordelijkheid te krijgen en zal ook zelf steeds meer verantwoordelijkheid nemen.

Als school proberen wij deze drie kernwaarden met elkaar in balans te brengen. Daarmee werken we aan een leeromgeving waarin onze leerlingen fouten mogen maken, kansen krijgen, positief worden benaderd, succes ervaren en positieve schoolervaringen opdoen. Dit draagt bij aan een groeiend gevoel van eigenwaarde. Wij geloven erin dat onze leerlingen dan het beste van zichzelf laten zien.

Omdat we het belangrijk vinden om vanuit positiviteit naar de leerlingen, het onderwijs en de school te kijken, maken wij gebruik van de werkwijze van PBS (Positive Behaviour Support). Zo werken wij structureel en planmatig aan een positief schoolklimaat. De werkwijze van PBS wordt op de pagina Begeleiding verder uitgelegd.

De inrichting

De inrichting van het schoolgebouw is vormgegeven met het onderwijsconcept en de behoeften van onze leerlingen als uitgangspunten. De lesruimtes hebben een unieke opzet. De school is verdeeld in vier clusters. Ieder cluster wordt gevormd door twee klassen. Elke klas heeft een eigen, relatief klein klaslokaal waarin de klas instructie krijgt. Aan elk klaslokaal is een 'Stilteruimte' verbonden. Daar kunnen leerlingen werken die behoefte hebben aan een rustige werkplek. Buiten het klaslokaal delen de twee klassen van een cluster een 'Open Ruimte'. Leerlingen uit beide klassen die zelfstandig aan de slag kunnen, werken hier aan een groepstafel. Ook heeft iedere Open Ruimte een kubus. Dit is een vierkant blok, waarin kinderen kunnen werken, spelen of tot rust komen. Op deze manier krijgt 'Van Alleen Naar Samen' heel concreet vorm in de manier waarop wij dagelijks werken.

Ook de materialen die wij gebruiken komen op een eenduidige manier terug in de klassen, stilteruimtes en open ruimtes zoals klokken, time-timers en afsprakenposters. De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar. We gebruiken pictogrammen om onze lessen, dagprogramma’s, regels en afspraken visueel te ondersteunen. Dit hangt samen met de modellen IGDI (lesverloop) en GIP (organisatie) die in alle klassen worden gebruikt. Meer hierover vindt u op de pagina Lessen.

Onze missie

Ons uitgangspunt is dat wíj er zijn voor hún toekomst. Wij zijn er voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op die manier bieden wij kinderen perspectief op hun toekomst, met een positieve insteek en waarbij er elk moment een nieuwe kans is. Zo bereiden wij hen voor om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan de samenleving.

Onze visie

Op Leo Kanner De Musketier vinden wij het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school gaan. In een veilige omgeving ontwikkelen zij hun eigen identiteit, ontdekken ze de wereld, de maatschappij en hun eigen plek en rol hierin.

Het individuele kind staat bij ons centraal. We kijken naar de mogelijkheden van ieder kind. Wij leren ze hun kwaliteiten te ontdekken, hun mening te vormen en hun mening te geven. Ze werken aan inzicht en vaardigheden, met een groot gevoel voor eigenwaarde en zelfacceptatie. Op deze manier leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij streven we het samenwerken en leren in een groep na.

Onze leerlingen leren in een sociale omgeving en vanuit methodes, waarbij wij werken aan de cognitieve ontwikkeling, ‘leren leren’ en de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit een positieve houding wordt in een gestructureerd schoolklimaat groepsgericht onderwijs geboden.

Door open communicatie tussen teamleden, kinderen, ouders, verzorgers en netwerkpartners werken we samen, vanuit betrokkenheid, aan een optimale ontwikkeling van ieder kind.

De structuur waarin we werken is vast en voorspelbaar.